Юридически услуги за продавачи

bbrokers-juridicheski-uslugi

Правен анализ на имота

Проучване финансовите възможности на купувача и готовността му да сключи сделката

Изготвяне на предварителен договор

Изготвяне на окончателен договор (нотариален акт) за изповядване на сделката

Присъствие при изповядване на сделката пред нотариус

Вижте нашето предложение за "Ексклузивна продажба" с подарък бюджет за услуги до 3000 лв

Юридически услуги за купувачи

bbrokers-juridicheski-uslugi-2

Правен анализ на имота

Проверка на имота за тежести

Проучване на продавача за заведени срещу него дела

Проучване на продавача за задължения

Изготвяне на предварителен договор

Изготвяне на окончателен договор (нотариален акт) за изповядване на сделката

Присъствие при изповядване на сделката пред нотариус

Вижте нашето предложение за успешна покупка на имот